Share

שרותים

בסטודיו שלנו אנו מסתמכים לא רק עלהטעם העיצובי שלנו, אלא גם על הנחות המחקר המדעי.

כל פרוייקט נעשה בהתאם לגופו. כרופאים, אשר אחראים על בריאותו של החולה, אנו בScientific Design Lab בוחרים רק בפתרונות, צבעים וחומרים שאינם פוגעים בבריאות הלקוח.

השירותים שניתן להזמין הם :