Share

ייעוץ בנוסך מדעי

ייעוץ אדריכלי לפני רכישה

 • אפיון הפוטנציאל:
  האדריכלי, התכנוני, הפונקציונלי והעיצובי של הנכס.
 • איתור חריגות בניה לפני רכישה: בדיקת תוכניות, היתרים ותשריטים בהשוואה למצב קיים. 
 • חישוב זכויות בניה: חישוב זכויות לתוספת בניה או להריסה ובניה מחדש ופרויקטים תמ»א 38.
 • אומדנים: הערכת עלויות והגדרת תקציב וניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותכם.
 • חוות דעת שנייה.

 היתר בנייה ורישוי עסקים 

 • היתר בנייה לסגירת מרפסת 
 • היתר בנייה להוספת חדר ותוספת שטח.
 • רישוי עסקים: הכנת בקשה ומסמכים לקבלת רשיון עסק.
  ליווי התהליך כולל ליווי בעירייה עד קבלת היתר. 
 • היתר לשימוש חריג: הכנת בקשה ומסמכים נלווים וליווי התהליך עד 
  קבלת אישור. 
 • בקשה לשינוי תב»ע:  בסמכות ועדה מקומית- בקשה נקודתית כגון: איחוד וחלוקה מחדש, הרחבת דרך, שינוי קווי בניין, שינוי הוראות עיצוב אדריכלי וכדומה. 

 תכנון אדריכלי

·       שיפוצים ותוספות בנייה: בדירות, בתים פרטיים ובתים משותפים. 

·       תכנון לביצוע: צמודי קרקע, בתים פרטיים ווילות, בתים משותפים.   

·       חללים מסחריים וציבוריים:
תכנון  משרדים, חללי עבודה משותפים, חנויות, בתי עסק, מסעדות ובתי קפה.

·       השבחת נכסים

·       פיתוח ועיצוב נופי: חללים פתוחים. 

להזמנות ולבירורים נוספים אנא השאירו את פרטיכם:

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.