Share

תכנון אדריכלי

חלוקת מבנה נכונה וקביעת מיקום של תקשורת מייעלת את הפרוייקט, תוך כדי הבנת צרכים של הלקוח ושימוש בפתרונות מדעים-טכנולוגיים.

בביצוע פרוייקטים גדולים, אנו בScientific Design Lab , שמים דגש על:

  • עמידה בתקנים,
  • עבודה מול יועצים הטובים בתחומם,
  • בחירת ספקים איכותיים והזולים בשוק,
  • שימוש בפתרונות לא שיגרתיים,
  • הבנה בנוירולוגיה ותגובה מוחית של הלקוח על כל אלמנט אדריכלי,
  • ביצוע עבודות בסטנדרטים גבוהים,
  • עמידה בלוחות זמנים.

אנחנו ב-SDLab שמים דגש על פרויקטים מסוג:

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.