Share

תכנון אדריכלי

חלוקת מבנה נכונה וקביית מיקום של תקשורת מייעלת את הפרוייקט, תוך כדי הבנת צרכים של הלקוח ושימוש בפתרונות מדעים-טכנולוגיים.

בביצוע פרוייקטים גדולים, אנו בScientific Design Lab , סמים דגש על:

  • עמידה בתקנים,
  • עבודה מול יועצים הטובים בתחומם,
  • בחירת ספקים האיכותיים והזולים בשוק,
  • שימוש בפטרונות לא שיגרתיים,
  • הבנה בנוירולוגיה ותגובה מוחית של הלקוח על כל אלמנט אדריכלי,
  • ביצוע עבודות בסטנדרטים גבוהיים,
  • עמידה בלוחות זמנים.

אנחנו ב-SDLab סמים דגש על פרויקטים מסוג:

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.